Newfoundlander Kennel vd dörpsrand

Ashley


 


Ashley  JW'08     

 geboren  31-10 2007


Dochter van Quickly Bear von Trieberg 
en Luka ot Tschornawa Cabaka 

H.D. A      E.D. Vrij      

 Hart   geen afwijkingen

Cystinurie vrij

Ogen geen afwijkingen


 


 


 


Abbey en Ashley